Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
03.12.2009 02:36 - Държавни Ценни Книжа /ДЦК/
Автор: borsi Категория: Бизнес   
Прочетен: 7316 Коментари: 8 Гласове:
3

Последна промяна: 04.12.2009 05:03ДЦК - Дати
 
10 годишни - Ясно изразени; 15-20 март 2010!, 15-20 април 2010, 20-30.12.2010, Първоте дни на януари 2012

image

image

7 годишни - Ясно изразени; Около 15-20 март 2010, 31.10.2010, около 05-10.10.2011

image

image

5 годишни - Неясени, или по-скоро спорни; Сега, Към 15 април 2010

image

image

3 годишни - Неясени, или по-скоро спорни; 05-10 януари 2010, 20-30 август 2010

image

image

3 месечни - По-скоро спорни; Д - между Коледа и Нова година?, 23-30 декември 2009, около 25 май 2010, 30 декември 2010 - 2 януари 2011

image

image

1 месечни - Все още без данни - Дъно

image

image


Придобиване на държавни ценни книжа:


Безналични ДЦК са държавни ценни книжа, които не са емитирани във физическа форма, а съществуват под формата на счетоводни и електронни записи в програмни системи, удостоверяващи собствеността върху тях (чл. 1, ал. 2 от Наредба № 5). Според срочността си безналичните ДЦК биват:
- краткосрочни
ДЦК - със срок за изплащане до една година включително;
- средносрочни
ДЦК- със срок за изплащане от една до пет години включително;
- дългосрочни ДЦК - със срок за изплащане над пет години. Независимо от вида им, всички държавни ценни книжа, емитирани от министъра на финансите, се регистрират от БНБ в електронна система за регистриране и обслужване на тьрговията с ДЦК и в система за сетьлмент недържавните ценни книжа.
Съгласно чл. 2, ал. 7 от Наредба щ 5, всички сделки с ДЦК с движение по разплащателните сметки, т.е. с извършване на реално плащане, се осъществяват при спазване на принципа Ддоставка срещу плащане". "Доставка срещу плащане" е едновременното прехвърляне на средствата от купувача към продавача и на ДЦК в обратна посока - от продавача към купувача.
На първичния пазар ДЦК се придобиват чрез аукциони, организирани и провеждани от БНБ. Участници в аукционите могат да бъдат първичните дилъри на ДЦК, които разполагат с технически средства за комуникация за изпращане на поръчки за участие в аукциони и получаване на уведомления от БНБ. Българска народна банка провежда аукционите за ДЦК в понеделник (чл. 9 от Наредба щ 5). По решение на министъра на финансите БНБ може да провежда аукциони и в други дни от седмицата.
Първичните дилъри могат да участват в аукционите със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Максималното количество ДЦК, които един участник може да придобие (включително когато участва от свое име, но за сметка на свои клиенти) със състезателни поръчки, е:
- 15 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество - за краткосрочни ДЦК;
- 35 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество - за средносрочни ДЦК;
- 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество - за дългосрочни ДЦК.
По решение на МФ първичните дилъри могат да участват и с несъстезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиента, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива от други държави членки.


Първичен пазар:

Първичният дилър предлага на клиентите си участие чрез състезателни или несъстезателни поръчки в провежданите от БНБ аукциони за продажба на ДЦК .

При състезателна поръчка клиентът участва на състезателни начала с всички участници, като посочва цената, на която би желал да закупи емисията. Министерство на финансите може да не одобри поръчката, ако цената е много ниска.

При несъстезателна поръчка клиентът не посочва цена за закупуване на новоемитираната емисията, а само номинал. В този случай емисията се придобива по средната цена на аукциона.

 Недостатъци: 

- Ниска ликвидност, изкупуват се само на купонно плащане или след определен период от емитирането.
 

FOREX (ФОРЕКС), АКЦИИ, ФЮЧЪРСИ
 www.Borsi.dir.bg


 

Предишен постинг
Обучение, от А до Я в инвестициите и търговията - FOREX (ФОРЕКС), АКЦИИ, ФЮЧЪРСИ

 Тагове:   FOREX,


Гласувай:
3
01. borsi - Правителството ще емитира ДЦК за 740 млн. лв. през 2010
21.12.2009 18:21
http://www.investor.bg/?cat=6&id=91636

Правителството ще емитира държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност около 740 млн. лв. на вътрешния пазар през 2010, като планираното нетно финансиране е приблизително 150 млн. лева. Това става ясно от публикуваната емисионна политика на финансовото министерство за годината.

Размерът на нетното вътрешно финансиране е в доста ограничени размери с цел недопускане на евентуално изтласкване на частния сектор от заемен ресурс, се казва в документа.
Съотношението между средно- и дългосрочните ДЦК се предвижда да бъде почти равностойно, с лек превес на последните.
Акцент в политиката е емитиране на средносрочни държавни ценни книжа с матуритет около 2 и 4 години. Погасителният профил на държавния дълг е с ясно изразени пикове през 2013 г. и 2015 г., вследствие падежирането на Глобалните облигации на страната, поради което правителството ще се въздържа от предлагането на нови емисии с матуритети от 3 и 5 години.
Предвижда се пласиране на нова 10-годишна емисия, с леко удължен матуритет от 10 години и 6 месеца, осигуряващи изпълнението на критериите за изчисляване на дългосрочен лихвен процент през цялата 2010 г.
В отговор на значителния интерес на институционалните инвеститори към дългосрочни ДЦК се предвижда предлагането и на нова 7-годишна дългосрочна облигация.
Първият аукцион за ДЦК за 2010 ще се състои на 11 януари. На него ще бъдат предложени книжа от новата емисия със срочност 10 години и 6 месеца в обем от 30 млн. лева.
В закона за държавния бюджет за 2010 г. е записано, че освен ДЦК-та на местния пазар, правителството може да емитира държавни книжа в размер до 1,2 млрд. лв.
цитирай
2. borsi - Емисионен календар за ДЦК
17.02.2010 18:33
http://www.minfin.bg/bg/page/70
цитирай
3. borsi - Гражданите могат да купуват ДЦК от ...
17.02.2010 18:34
Гражданите могат да купуват ДЦК от целеви емисии и от емисии, които се предлагат на аукциони, организирани от финансовото министерство. Една част от дилърите включват комисионите си в цената, която котират. Затова на пръв поглед техните цени може да изглеждат по-неблагоприятни в сравнение с цените, котирани от втория тип дилъри - тези, чиито такси не са включени в цените на ДЦК. Сравнението кой от дилърите предлага най-висока нетна доходност може да се направи, след като се приспаднат таксите при закупуване и продажбата им от гражданите. В допълнение на това гражданите трябва да имат предвид таксите, които взимат дилърите при изплащане на главници и лихви по държавните книжа. Трети вид такса се взема при продажба на част от закупени преди това ДЦК. При изплащане на главници и лихви такса не се взема от БПБ. Такава такса се дължи при ОББ, ТБ “Биохим”, “Еврофинанс” и БРИБ, като размерът й е съответно 0.025% и 0.02% (за последните три) върху номинала на книжата. Същия вид такса от 0.04% върху номинала ще платите при МБТР. За по-дребните инвеститори от значение е дали дилърите изискват минимална стойност на една инвестиция в ДЦК. Такава долна граница не се поставя от ОББ. На практика Наредбата за търговията с ДЦК изисква минимално инвестираната сума да е 2 хил. лева. Петдесет хиляди лева е минималният праг за инвестиция при БРИБАНК. БПБ поставя изискване закупените ДЦК от портфейла на банката да са с номинална стойност не по-малко от 300 хил. лв., докато при ДСК този минимум е 30 хил. лв. номинална стойност. Гражданите могат за закупят ДЦК от аукционите чрез поръчка до някой от първичните дилъри. По този начин те могат да придобият книжата на по-ниски цени, които да им осигурят по-висока доходност. За сметка на това за услугата на дилъра се заплаща комисиона. БРИБАНК и “Елана” взимат съответно 0.04% и 0.1% от номинала за одобрена поръчка и 6 хил. лв. и 5 хил. лв. за неодобрена поръчка. Опитът за покупка на ДЦК на аукцион чрез МБТР ще ви струва такса от 0.06% от номинала, но не по-малко от 15 хил. лв. (за одобрена поръчка) и 8 хил. лв. за неодобрена поръчка. Комисионата за участие на аукцион чрез “Еврофинанс” е 0.2% от номинала за малки обеми, докато за големи количества комисионата се договаря. Финансово-брокерската къща ще ви вземе 5 хил. лв. за неодобрени поръчки.
Дилърите покриват разходите си по търговията с ДЦК с разликата между цената, на която купуват ДЦК на аукционите, и цената, на която продават книжата на граждани. Само Експресбанк е определила точна комисиона за гражданите за търговията с ДЦК. При продажба на ДЦК банката включва в цената от 20 до 50 стотинки в зависимост от матуритета на облигациите. По-дългият срок изисква по-висока комисиона за дилъра. При изкупуване на ДЦК Експресбанк намалява базисната цена с 10 стотинки.
От значение при избора на дилър е дали ще ви се предложи достатъчна ликвидност на книжата. Степента на ликвидност, която предлага един дилър, зависи доколко той котира книжата на позиции не само продава, но и купува. В допълнение трябва да се отчете дали котировките купува не са на твърде ниски цени, което да обезсмисли първоначалната ви инвестиция.
Всички дилъри предлагат т.нар. частично изкупуване на ДЦК. Това означава, че ако сте закупили книжа за 1 млн. лв., които са на един сертификат, може да продадете една част от тях, а другата да оставите до падежа например. Това може да ви струва определена сума, необходима за издаването на нов сертификат.

Целеви ДЦК

При покупката на целеви ДЦК гражданите плащат 1500 лв. (при ОББ и ТБ “Биохим”) за издавания сертификат независимо от общия номинал на закупените книжа. В зависимост от стойността на инвестицията в БРИБ ще вземат между 1000 и 1500 лв. Към момента никаква такса няма да платите, ако закупите целеви ДЦК от БНБ и БПБ. Единственият случай, в който се налага да платите такса в БНБ, е, когато извършвате частична продажба на ДЦК. Тогава е необходимо да ви се издаде нов сертификат, който ще ви струва 200 лв. Минималната стойност на инвестицията в целеви ДЦК е 50 хил. лв. и е валидна за всички дилъри.
цитирай
4. borsi - Среднопретеглена доходност от 6,1% на аукцион за 10-годишни ДЦК
30.03.2010 20:25
Среднопретеглена доходност от 6,06% е постигната на проведения вчера аукцион за емисия ДЦК с остатъчен срок от 10 години и 3 месеца, съобщи БНБ. Аукционът е част от емисионния календар на Министерството на финансите.

За продажба са били предложени 30 млн. лв. от съкровищните облигации, емитирани на 13 януари тази година и падежиращи на 13 юли 2020 г. Лихвата по книжата е 5% годишно, платима на две части.

До участие в аукциона са допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност от 61 млн. лв., което представлява презаписване от малко над два пъти.

В аукциона са участвали 11 първични дилъри на ДЦК. Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип, се казва в информацията от БНБ.

На аукциона от 22 февруари тази година предложените десетгодишни облигации бяха презаписани над три пъти при средна доходност от 5,82%

През януари доходността на десетгодишните облигации на междубанковия пазар бе 5,63%, а по предварителни данни на БНБ през февруари се е повишила до 5,66%.

Миналата година бяха проведени общо шест търга за десетгодишни ДЦК. Първият бе на 28 януари, когато среднопретеглената доходност достигна 7,21%, вторият - на 8 април (с доходност от 7,11%), третият - на 27 май (с доходност от 7,47%), четвъртият – на 29 юли (с доходност от 7,99%), петият – на 30 септември, когато доходността достигна 7,27%, а шестият – на 2 октомври при среднопретеглена доходност от 7,25%.

http://www.investor.bg/?cat=5&id=95940

цитирай
5. анонимен - Доходността по 10-годишните ДЦК достигна 6,38%
28.04.2010 06:17
Среднопретеглена доходност от 6,38% е постигната на проведения вчера аукцион за емисия ДЦК с остатъчен срок от 10 години и 3 месеца, съобщи БНБ. Аукционът е част от емисионния календар на Министерството на финансите.

За продажба са били предложени 30 млн. лв. от съкровищните облигации, емитирани на 13 януари тази година и падежиращи на 13 юли 2020 г. Лихвата по книжата е 5% годишно, платима на две части.

До участие в аукциона са допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност от 65,9 млн. лв., което представлява презаписване от 2,2 пъти.

В аукциона са участвали 11 първични дилъри на ДЦК. Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип, се казва в информацията от БНБ.

На аукциона от 29 март тази година предложените десетгодишни облигации на стойност 30 млн. лв. бяха презаписани малко над два пъти при средна доходност от 6,06%.

През февруари имаше още два аукциона за по 30 млн. лв. от същата емисия, които донесоха 5,82% и 5,83% среднопретеглена доходност. Емисиите бяха презаписани съответно 3,3 и 2,7 пъти.

На аукциона от 11 януари, предхождащ емитирането на облигациите, бяха пласирани книжа отново за 30 млн. лв. при доходност от 6,37% и презаписване от 2,9 пъти.

Миналата година в периода януари-октомври бяха проведени общо шест търга за десетгодишни ДЦК при следните доходности хронологично: 7,21%, 7,11%, 7,47%, 7,99%, 7,27% и 7,25%.
цитирай
6. анонимен - Доходността на 4-годишните ДЦК се повиши от 4,2% до 4,88% за два месеца
11.05.2010 14:59
Среднопретеглена доходност от 4,88% е постигната на проведения вчера аукцион за ДЦК с падеж на 18 февруари 2014 г., съобщи БНБ.

Това е увеличение с 68 п.п. спрямо 4,2% доходност при аукциона на 24 март 2010 г.

Пласирани са ДЦК за 30 млн. лв. номинал, като до участие в аукциона са допуснати поръчки за 50,15 млн. лв., тоест търсенето е надвишило предлагането 1,7 пъти.

За сравнение, при аукциона на 24 март 2010 г. търсенето беше 1,93 пъти повече от предлагането. В другите два аукциона от началото на годината търсенето беше между 2,02 и 2,24 пъти повече от предлагането.

На 3 май правителството обяви бюджетен дефицит от 1,67 млрд. лв. за първите три месеца на 2010 г., а на 4 май побърза да успокои пазарите с обявяването на излишък от 213 млн. лв. за април (по предварителни данни).

На 9 април 2010 г. правителството реши да ревизира бюджетите за 2008 и 2009 г., като значително увеличи дефицитите в тях до 3,7% за 2009 г. (от 1,9%), което показа, че страната се е справяла по-зле от обявеното и увеличи исканата от инвеститорите доходност по ДЦК.
цитирай
7. анонимен - Министерство на финансите се отказа от аукциона за 10-годишни ДЦК
26.05.2010 14:19
Вчерашният аукцион за продажба на държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 10 години и шест месеца не е изпълнен. Дилърите са заявили своите поръчки, но Министерството на финансите се е възползвало от възможността да не ги изпълни, съобщи БНБ.

При предложени ДЦК за 30 млн. лв. номинал е имало търсене за 95,5 млн. лв., но поисканата от инвеститорите средна цена е 86,28% за 100 лв. номинал, но това е много по-лоша цена за Министерството на финансите спрямо 90,54% на търга, проведен на 26 април, когато доходността скочи до 6,38%.
Поисканата доходност е между 6,6% и 7,4% за различните оферти. Отказването на аукцион по принцип се приема като лош сигнал от инвеститорите, защото така действаха в Румъния преди да поискат пари от МВФ, а също и в Гърция, преди „да си признаят“ за кризата и да поискат външна помощ. От друга страна обаче, Министерството на финансите може да си позволи да не се финансира при неизгодни за държавата условия, тъй като има няколко милиарда лева фискален резерв.

Проблемите на търговете за ДЦК започнаха още на проведения на 10 май 2010 г. аукцион за петгодишни книжа, когато бе реализиран широк спред от близо 20% между минималната и максималната доходност по класираните оферти, съответно 4,24% и 5,3%.

Спредът между минималната и максималната цена за 100% номинал скочи до 3,63% на 10 май, спрямо 0,75% при търга за 5-годишни ДЦК, проведен на 24 март 2010 г.

Доходността в последните аукциони значително се повиши, като между 24 март 2010 г. и 10 март за 5-годишните ДЦК се увеличи от 4,2% до 4,88%.

На 3 май 2010 г. точно в деня на аукцион за 7-годишни ДЦК правителството обяви бюджетен дефицит от 1,67 млрд. лв. за първите три месеца на 2010 г., а на следващия ден побърза да успокои пазарите с обявяването на излишък от 213 млн. лв. за април (по предварителни данни).

На 9 април 2010 г. правителството реши да ревизира бюджетите за 2008 и 2009 г., като значително увеличи дефицитите в тях до 3,7% за 2009 г. (от 1,9%), което показа, че страната се е справяла по-зле от обявеното и увеличи исканата от инвеститорите доходност по ДЦК. Впоследствие Европейската комисия съобщи, че дефицитът за 2009 г. е увеличен до 3,9%.

цитирай
8. анонимен - 6,1%,
27.07.2010 20:02
Държавата пласира двойно повече ДЦК от предварително обявеното

Доходността бе 5,97% при началните параметри на търга, но се качи до 6,1%, защото Министерство на финансите реши да удвои парите, които иска да привлече
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: borsi
Категория: Бизнес
Прочетен: 4629732
Постинги: 956
Коментари: 3981
Гласове: 7078
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031